•  arefmusicins@gmail.com
  •  011 33117696 - 011 33106756 - 011 33106757

آموزش تئوری موسیقی

آموزش تئوری موسیقی

 

زمان : پنج شنبه ها

ثبت نام

هر جلسه 1:30 دقیقه و هفته ای یکبارمی باشد .

مبا نی اموزشی:

1- نشانه های اولیه ی خط موسیقی

2- تاکید و وزن

3- فاصله

4- گام و تونالیته

5- قواعد نت نویسی

6- حامل و تاریخچه آن

7- وزن های دشوارتر

8- آکورد شناسی

 

بازگشت به بالا