•  arefmusicins@gmail.com
  •  011 33117696 - 011 33106756 - 011 33106757

تمرینات گروهی کنسرت ۹۷

تمرینات گروهی هر پنج شنبه به شرح زیر می باشد و هر گونه تغییرات از طریق آموزشگاه هماهنگ می گردد:

گروه های صبح  :ماهور ساعت ۹/گروه ارف ۱۰:۳۰ / سه گاه ۹:۳۰

گروه های بعد از ظهر :شور ساعت ۱۴/ دشتی ۱۵/ ابو عطا ۱۶/ دنیوی ۱۷

روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت ۱۵ تمرینات گروه گیتار برقرار می باشد .

روز چهارشنبه ساعت ۱۷ تمرین گروه ارف کلاس خانم باقری بر قرار می باشد .

 

بازگشت به بالا